ANBI

fiscaal identificatie nummer:
RSIN nummer 8640.29.317

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter: Ineke de Kok

Secretaris: Wanda Paul

Penningmeester: Nel Meijer

De medewerkers van Repair Café Zwijndrecht werken alleen op vrijwillige basis en krijgen hiervoor geen salaris uitbetaald.

Beleidsplan:

  • Doelstelling

Stichting Repair Café Zwijndrecht heeft tot doel:

  1. De zelfredzaamheid van de bewoners in de gemeente Zwijndrecht te vergroten;
  2. Het verminderen van de afvalberg in samenwerking met de andere in Nederland gevestigde Repair Cafés;
  3. De betrokkenheid van bewoners bij elkaar te stimuleren;
  4. Het behouden en verspreiden van kennis over het repareren van goederen.
  • Missie

Het is dan ook onze missie om defecte apparatuur weer werkend te maken tegen zo min mogelijk kosten. Dit wordt gerealiseerd door 2x per maand het Repair Café te openen zodat mensen kunnen langskomen met hun defecte apparatuur. Zij kunnen dit repareren samen met de vrijwillige monteurs onder het genot van een kopje koffie of thee.

  • Visie

Onze visie voor de komende jaren is het toegankelijk maken en houden van het Repair Café voor alle bewoners van Zwijndrecht en directe omgeving. Zolang er voldoende inkomsten zijn, bij voorkeur op regelmatige basis, kunnen onze vrijwilligers van nut zijn voor de bewoners en zo kunnen bewoners voor weinig kosten hun apparatuur weer gebruiken. Hiermee voorkomen wij dat de apparatuur vroegtijdig op de vuilnisbelt belandt.

  • De manier waarop Repair Café Zwijndrecht geld gaat werven, beheren en besteden

De afgelopen twee jaar hebben wij de Wijkwens van de gemeente Zwijndrecht gewonnen waardoor we een mooie prijs in de wacht hebben weten te slepen. Maar dit is helaas geen vaste vorm van inkomsten. We hebben subsidie aangevraagd en zijn in afwachting van het resultaat.

Onze overige inkomsten bestaan uit de vrijwillige bijdragen van onze bezoekers.

We zijn voornemens om via de gemeente Zwijndrecht diverse bedrijven in de omgeving te benaderen met de vraag of zij ons financieel zouden willen steunen.

Onze uitgaven bestaan voornamelijk uit koffie en thee voor zowel vrijwilligers als bezoekers, aanschaf en onderhoud van gereedschap en aanverwanten, promotiemateriaal (o.a. onze website) en een simpele lunch voor de vrijwilligers omdat zij een groot deel van hun zaterdag bezig zijn met de reparaties.

De afgelopen paar jaar zijn we erin geslaagd om zo’n 80% van de aangeboden apparatuur te repareren. Deze apparaten zijn dus een enkele reis naar de vuilnisbak bespaard gebleven terwijl bezoekers er een minimaal bedrag aan hebben hoeven uitgeven. Wij zien dit als een WIN-WIN situatie.

Financiële verantwoording

 Inkomsten Uitgaven
Opbrengst reparaties € 1.000,00
Gewonnen prijs Wijkwens € 1.500,00
Kosten promotiemateriaal €     600,00
Aanschaf laptop €     400,00
Lunchkosten, incl. koffie/thee €     600,00
Overige kosten € 1.000,00
Totaal€ 2.500,00€  2.600,00

Weggooien? mooi niet!