Wat is een Repair Café?

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten?

Weggooien? Mooi niet!

Repareer het (zelf) in het RepairCafé…

Een RepairCafé is een bijeenkomst, georganiseerd op buurtniveau. Men kan er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie.

Op ons RepairCafé is gereedschap aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan kleding, elektrische apparaten, fietsen, gebruiksvoorwerpen, speelgoed, enzovoorts. Ook zijn er vrijwilligers die kunnen helpen met de reparaties en ervaring hebben met het repareren van bovengenoemde voorbeelden. Bezoekers nemen van huis de kapotte spullen mee en onder begeleiding van de vrijwilligers kunnen ze aan de slag. Als de bezoekers geen enkele ervaring met repareren hebben, voeren de vrijwilligers met assistentie van de bezoeker de reparatie uit.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Reparatie van defecte apparaten betekent dat ze weer gebruikt kunnen worden in de oorspronkelijke functie, inplaats te eindigen als afval op de storthoop. De verschillende niveaus van recycling worden duidelijk gemaakt in de zogenaamde “Ladder van Lansink”. Meer over recycling vindt u op de pagina “Recycling” …

Omdat veel mensen vaak niet meer denken aan repareren, of het niet meer kunnen, en omdat apparaten steeds minder gemaakt worden om te onderhouden en/of repareren (door niet-specialisten), is het RepairCafé (Zwijndrecht) opgericht. Als RepairCafé proberen we daar verandering in te brengen door mensen bewust te maken, ze te helpen met repareren en zo de kennis van onderhoud en reparatie in stand te houden.

 

 

 

 

 

 

>> Hoofdpagina <<

 

 

Weggooien? mooi niet!