Tips Krups nespresso

Waterniveau aanpassen


1a Krups Citiz & Milk
1b Krups / Magimix U
1c Krups Pixie & Pixie Clips
1d Krups Inissia

Zie punt 2 t/m 7


1e Krups / Magimix Prodigio 

Iedere knop kan worden geprogrammeerd.
Ristrettoknop: van 15 tot 30 ml.
Espressoknop: van 30 tot 70 ml.
Lungoknop: van 70 tot 130 ml.

Zie punt 2 t/m 7


2 Schakel de machine aan en wacht tot deze klaar is voor gebruik (indicatielampje blijft branden).

3 Vul het waterreservoir en leg een Nespresso capsule in de houder.

4 Plaats een kopje onder de koffie uitloop.

5 Houd de (Gewenste keuze) Espresso-of Lungoknop ingedrukt.

6 Laat de knop los zodra het gewenste volume is bereikt.
   (bij sommige types knipperen de 2 koffieknoppen ter bevestiging)

7 Het watervolumeniveau is nu opgeslagen.


Krups Lattissima One

1 Houd de Espresso- of Lungo-knop minstens 3 seconden ingedrukt om in de programmeerstand te komen. De knop begint snel te knipperen en de bereiding start.

2 Laat de knop los zodra het gewenste volume is bereikt. De nieuwe kopgrootte is nu opgeslagen voor alle volgende bereidingen. De knop knippert 3 keer ter bevestiging van de nieuwe kopgrootte. Let op: raadpleeg het hoofdstuk over fabrieksinstellingen voor de minimaal en maximaal programmeerbare hoeveelheden.


Reset fabrieksinstelling

1 Houd de Lungo knop (grote kop) vijf seconden lang ingedrukt terwijl de machine uit staat.

2 De indicatielampjes knipperen drie keer snel om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen van de machine zijn hersteld.

3 De indicatielampjes knipperen vervolgens normaal, net als bij het opwarmen, totdat de machine klaar voor gebruik is.

4 Fabrieksinstellingen:
Espressokopje: 40 ml
Lungo kopje: 110 ml
Uitschakelmodus: 9 min


Energiebesparingsmodes

Krups / Magimix
LET OP !
Bijna alle types hebben een energiebesparingsmodes.
Dit betekend dat het apparaat zich na 9 minuten uitschakelt dit is geen storing. 

Energiebesparingsstand tijd verlengen.

Energiespaarstand na 30 minuten in plaats van 9.

1 zet de machine uit.

2 houd de Espresso en Lungo knop ingedrukt en druk vervolgens op de AAN/UIT-knop.

 

Weggooien? mooi niet!