Tips Senseo

te weinig koffie in het kopje

 

scroll naar onder voor de volgende type Senseos

Senseo Switch HD 6596 / HD 6592
HD7860
Senseo Up HD7884
HD7855
HD6553, HD7800, HD7801, HD7840

 

1 maak de koffie padhouder goed schoon.
2 ontkalk het apparaat.

Instellen van water hoeveelheid:
1) Vul de watertank volledig met water.
2) Plaats het Pad-houdertje voor één kopje, zonder koffie-pad.
3) Zet de Senseo aan.
4) Als de Senseo op temperatuur is, druk op het knopje voor één kopje.
5) Als het apparaat klaar is, kan men vaststellen of er teveel of te weinig water gedoseerd is.
Bij de standaard versie kan de hoeveelheid water ingesteld worden tussen 125 en 141 cc/mL.

6) Trek de stekker uit het stop-contact.
7) Houd allebei de knopjes voor één en twéé kopjes ingedrukt, terwijl men de stekker weer in het stop-contact steekt.
8) Als je nu de knopjes los laat, branden alle drie de lampjes ( knoppen ) continue. (Niet van toepassing bij de oudere Senseo’s)
9a) Om de hoeveelheid water te vergroten, drukt men op het knopje voor twéé kopjes. Als je het knopje indrukt en weer loslaat, gaat
het lampje van de aan en uit knop even uit, en dan weer continue aan.
Per ” knop-druk” verlengt de looptijd om ongeveer 0.5 seconden.

9b) Om de hoeveelheid water te verkleinen, drukt men op het knopje voor een kopje. Als je het knopje indrukt en weer loslaat, gaat
het lampje van de aan en uit knop even uit, en dan weer continue aan.

10) Om het programmeren af te sluiten en te bewaren, drukt men nu op de Aan/Uit knop.

11) Is de hoeveelheid nog niet goed, herhaal dan de stappen 6 tm 10

Let op! Als men de vorige keer, het knopje b.v. 2 keer heeft ingedrukt druk dan nu het knopje 4 keer in.
Het aantal secondes dat de Senseo de keer ervoor geprogrammeerd is, wordt niet onthouden.

HD7860
Bovenstaande werk ook voor de HD7860, alleen branden er geen 3 lampjes. (enkel de aan/uit knop heeft verlichting) Bij het indrukken van de knopjes voor 1 en 2 kopjes waarbij men dan de stekker in het stopcontact steekt zal slechts de aan/uit knop oplichten. Bij het meermaals indrukken van het knopje voor 2 kopjes zal deze aan/uit knop wel even knipperen en dan terug constant branden, net zoals in de beschrijving.


Senseo Switch HD 6596 / HD 6592

Handmatige pompafstelling (hoeveelheid water aanpassen)
1. Houd de 1-kops en 2-kops knop ingedrukt terwijl u het apparaat op de netspanning aansluit.
2. De knoppen kunnen worden losgelaten wanneer de 1-kops en 2-kops LED’s zijn ingeschakeld.

je bent automatisch in de stap voor het aanpassen van de hoeveelheid water voor 1 kopje.
3. 1-kops aanpassing:
A. Druk op de 1-kops knop om de kalibratiewaarde te verlagen.
De 1-kops en 2-kops LED’s knipperen één keer.
B. Druk op de 2-kops knop om de kalibratiewaarde te verhogen.
De 1-kops en 2-kops LED’s knipperen één keer.

4. Sla de nieuwe waarde voor 1 kopje op:
Druk tegelijk op de 1-kops en 2-kops knoppen om de kalibratiewaarde op te slaan.
De 1-kops en 2-kops LED’s knipperen snel 3 keer.

je komt nu automatisch in de afkolftijd voor 2 kopjes, de knoppen voor 1 kopje en 2 kopjes staan ​​aan.
5. 2-kops aanpassing:
A. Druk op de 1-kops knop om de kalibratiewaarde te verlagen.
De 1-kops en 2-kops LED’s knipperen één keer.
B. Druk op de 2-kops knop om de kalibratiewaarde te verhogen.
De 1-kops en 2-kops LED’s knipperen één keer.
6. Nieuwe waarden voor 2 kopjes opslaan:
Druk op de 1-kops en 2-kops knoppen om de kalibratiewaarde op te slaan.
De 1-kops en 2-kops LED’s knipperen snel 3 keer


Senseo Up HD7884

U kunt de hoeveelheid koffie voor beide recepten programmeren.

1 Houd de knop voor het recept van uw keuze ingedrukt tot het lampje snel begint te knipperen laat de knop dan los.
2 De machine warmt circa 90 seconden op terwijl het lampje langzaam knippert.

3 De machine begint koffie te zetten.
Druk nog een keer kort op de knop wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.

4 Het lampje knippert snel ter bevestiging dat de hoeveelheid koffie is opgeslagen.


Philips HD7855

Hoe de volume-uitvoer aan te passen:

Handmatige pompkalibratie.
Kalibratiestap 0: Toegang tot kalibratiemodus

  1. Sluit de netvoeding aan;
  2. Bedien na 0,5 seconde en vóór 1,5 seconde tegelijkertijd
    knop 2 (Latte Macchiato) en knop 5 (sterke Koffie).
    Aan/uit-LED wordt ingeschakeld.
  3. Laat alle knoppen los.
    Aan/uit-LED wordt uitgeschakeld.

De waarde verlagen
Druk op knop 2 (Latte Macchiato) en laat deze los om de kalibratiewaarde te verlagen.
De aan/uit-LED brandt gedurende 0,5 seconde.
Herhaal deze stap indien nodig.

De waarde verhogen
Druk op knop 5 (sterke Koffie) en laat deze los om de kalibratiewaarde te verhogen.
De aan/uit-LED brandt gedurende 0,5 seconde
Herhaal deze stap indien nodig.

Kalibratiewaarde opslaan
Bedien de aan/uit-knop.
De aan/uit-LED knippert snel gedurende 1,0 seconden en de kalibratiewaarde wordt opgeslagen.

Laat alle schakelaars los De Aan/Uit- en 1-kops-LED zijn UIT

kalibratiemodus beëindigen
Koppel de netvoeding los dit Beëindigt het Kalibratieprogramma

 

2e de optie

Pas de koffiehoeveelheid aan uw persoonlijke smaak aan

U kunt de hoeveelheid van elk recept aan uw persoonlijke smaak aanpassen door de verschillende recepten te programmeren.

1 Schakel het apparaat in.
2 Vul het waterreservoir tot aan de MAX aanduiding met koud water.
3 Plaats een koffiepad in de padhouder.
4 Als u een koffiespecialiteit met melk wilt bereiden, doet u de slang van de melktuit in een melkpak of -kan.
5 Druk tegelijkertijd op de CALC-knop en de knop voor het recept dat u wilt aanpassen. Laat de knoppen los wanneer het apparaat na ongeveer twee seconden tweemaal piept.

Het 1-koppictogram begint te knipperen.

6 Druk op een van de volgende knoppen om de hoeveelheid koffie te veranderen: de knop voor normale koffie voor een grotere kop, de knop voor alleen melk voor een middelgrote kop (standaardstand) of de knop voor sterke koffie voor een kleinere kop.

Het apparaat piept drie keer om uw keuze te bevestigen en begint een koffierecept te zetten met de nieuwe instellingen. Het apparaat slaat de instellingen automatisch op


Oudere types

Oudere types Senseo onder andere de
HD6553, HD7800, HD7801, HD7840 Hebben een potmeter onder het apparaat. Draai nooit aan deze potmeter als de stekker in het stopcontact zit!


Reset Senseo

De senseo kun je resetten door de stekker uit het stopcontact te verwijderen houd vervolgens de linkerknop, (de knop waarmee je koffie voor 1 kopje zet) continu ingedrukt. steek de stekker weer terug in het stopcontact terwijl je de knop ingedrukt blijft houden. Het middelste lampje zal nu heel snel knipperen laat daarna de knop los. De Senseo is gereset.


Reset Senseo (als het bovenste niet werkt)

Zet uw koffieapparaat helemaal uit met de stekker in het stopcontact!

Druk de knop van 1 kopje koffie in en houd de knop ingedrukt gedurende 15 seconden en trek hierna de stekker uit het stopcontact. Blijf de knop vasthouden en doe na 15 seconden de stekker weer in het stopcontact.

Het middelste knopje begint nu heel snel te knipperen / flikkeren. Houd de knop nog 1 seconde vast.

Als u de knop loslaat gaat het lampje van ontkalken uit en de u krijgt de normale hoeveelheid water weer uit het apparaat voor zowel 1 of 2 koppen.


Reset Senseo up.

De fabrieksinstellingen herstellen van de Senseo Up:
Om de fabrieksinstellingen voor de hoeveelheden
koffie te herstellen, houdt u beide knoppen ingedrukt. Laat deze los wanneer het lampje begint te knipperen.
Kleine koffie = 60 ml, gewone koffie = 125 ml (Frankrijk: 100 ml).

 


 


 

Weggooien? mooi niet!