Wat is recycling?

Wat doe je met een apparaat dat niet meer (goed) werkt?

Weggooien? Mooi niet!

Repareer het (zelf) in het RepairCafé…

Met reparatie voorkomen we dat een apparaat zijn functie verliest en niet meer te gebruiken is.

Wanneer een apparaat niet meer te gebruiken is, of het eind van zijn levensduur heeft bereikt, kunnen we proberen het apparaat, de onderdelen of de materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, om te voorkomen dat het afval wordt.

Het hergebruiken van apparaten, onderdelen en materialen, heet recycling.

Ladder van Lansink …

Bij recycling zijn diverse niveau’s te onderscheiden. De zogenaamde Ladder van Lansink laat dit duidelijk zien.

In het linkerfiguur staat de oorspronklijke ladder van Lansink; de rechterfiguur geeft de nieuwe “2.0 versie” weer. Een hoger het niveau van recycling, betekent een hoger nut, en minder afval.

Ladder van Lansing bestaande uit 7 treden (toevoeging van energierecuperatie= energieterigwinning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Hoofdpagina <<

 

 

Weggooien? mooi niet!